Phật quan âm nghìn tay
Mã sp: B 30
Giá bán: 350.000 đ

Phật quan âm nghìn tay
TƯỢNG PHẬT TAPLO Ô TÔ, Tượng phật quan âm
Quan âm nghìn tay, 2 bên
Thiết kế đế tự xoay 360*
Đặt taplo ô tô. bàn làm việc, Để xua đuổi những âm vận không may mắn, tránh tà
Phong thuỷ trên ô tô, bàn làm việc

TƯỢNG PHẬT TAPLO Ô TÔ, Tượng phật quan âm
Mã sp: B 29
Giá bán: 350.000 đ

TƯỢNG PHẬT TAPLO Ô TÔ, Tượng phật quan âm
Quan âm nghìn tay, 2 bên
Thiết kế đế tự xoay 360*
Đặt taplo ô tô. bàn làm việc, Để xua đuổi những âm vận không may mắn, tránh tà
Phong thuỷ trên ô tô, bàn làm việc

Treo phong thủy ô tô, treo trang trí ô tô
Mã sp: B 20
Giá bán: 183.000 đ

Treo phong thủy ô tô, treo trang trí ô tô
Miếng ngọc bội, khánh treo phật treo xe, đem phong thủy tốt cho bác tài
Sẵn dây treo. vị trí treo trên gương chiếu hậu